inecop

Tecnología

Creiem en la dada. La importància de l'anàlisi de la dada financera/fiscal en una empresa és cada vegada major. En inecop oferim el servei d'anàlisi d'aquestes dades, basant-nos en les eines més innovadores del nostre partner informàtic Information Builders, juntament amb els nostres coneixements específics i experiència.

inecop · Tecnología· Analistas de Datos · Information Builders
inecop · Performance Management Framework (PMF)
Tecnologia

Performance Management Framework (PMF)

Tota Empresa necessita d'una Estratègia per a aconseguir Resultats. Per a aconseguir-los, tots han d'estar enfocats en la mateixa meta. Quan les circumstàncies canviïn, necessites mesurar en quina mesura afectaran les teves decisions respecte a les metes establertes. PMF, permet a les empreses alinear la seva estratègia, anàlisi i iniciatives perquè tots contribueixin en la mateixa direcció. Amb PMF es podran establir objectius i graus de compliment respecte a aquests objectius. PMF recull dades de diferents fonts com: CRM, ERP, xarxes socials, sistemes d'informació financers i online, generant quadres de comandament específics que analitzen el rendiment de l'empresa.

Ver video

Tecnologia

Customer relationship management (CRM)

Es desenvolupa amb l'objectiu de gestionar les relacions amb el client. El CRM és una manera de desenvolupar l'empresa a partir del coneixement dels clients, permetent diferenciar-los i segmentar-los d'acord a les seves preferències per a donar-los l'experiència que ells esperen. Aquestes sigles, enteses en profunditat, són sinònim de fidelització de clients, comprensió de nínxols de mercat i desenvolupament de negoci.

inecop · Customer relationship management (CRM)

La nostra solució ofereix:

 • Implantació de la plataforma WebFOCUS d'innovació tecnològica.
 • Acostament i fidelització dels clients.
 • Segmentació de clients.
 • Estudi de mercat segons la perspectiva del client.
 • Ampliació de públic objectiu.
 • Escalabilitat del negoci.
 • Flexibilitat i fàcil integració amb sistemes existents.
 • Agilitat davant preses de decisions.
 • Visió 360º de clients, proveïdors i catàleg de productes
 • Gestió d'incidències.
 • Permetre realitzar campanyes personalitzades.
 • Millorar el nostre producte/servei.
Tecnologia

Business intelligence

Business Intelligence és l'habilitat per a transformar les dades en informació, i la informació en coneixement, de manera que es pugui optimitzar el procés de presa de decisions en els negocis. Amb webFOCUS de Information Builders, som capaços d'aportar diferents eines tecnològiques:

inecop · Business intelligence

El Quadre de Comandament Integral (Xarxa d'informació a la direcció)

També conegut com Balanced Scorecard (BSC) o dashboard, és una eina de control empresarial que permet establir i monitorar els objectius d'una empresa i de les seves diferents àrees o unitats.

També es pot considerar com una aplicació que ajuda una companyia a expressar els objectius i iniciatives necessàries per a complir amb la seva estratègia, mostrant de forma continuada quan l'empresa i els empleats aconsegueixen els resultats definits en el seu pla estratègic.

inecop · Sistema de Suport a la Decisió (webFOCUS)

Sistema de Suport a la Decisió (webFOCUS)

És una eina de Business Intelligence enfocada a l'anàlisi de les dades d'una organització.

En principi, pot semblar que l'anàlisi de dades és un procés senzill, i fàcil d'aconseguir mitjançant una aplicació feta a mesura o un ERP sofisticat. No obstant això, no és així: aquestes aplicacions solen disposar d'una sèrie d'informes predefinits en els quals presenten la informació de manera estàtica, però no permeten aprofundir en les dades, navegar entre ells, manejar-los des de diferents perspectives... etc. (Reporting financer).

inecop · Sistema d'Informació per a Executius

Sistema d'Informació per a Executius

És una eina programari, basada en un webFOCUS, que proveeix als gerents d'un accés senzill a informació interna i externa de la seva companyia, i que és rellevant per als seus factors clau d'èxit.

La finalitat principal és que l'executiu tingui a la seva disposició un panorama complet de l'estat dels indicadors de negoci que l'afecten l'instant, mantenint també la possibilitat d'analitzar amb detall aquells que no estiguin complint amb les expectatives establertes, per a determinar el pla d'acció més adequat.

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem