inecop · Analistas y Asesores  Fiscales y Financieros para Empresas
inecop

Fiscal

Som una extensió de la seva pròpia empresa, en inecop trobarà el suport d'experts, economistes, fiscalistes i analistes financers.

inecop · Análisis de riesgo fiscal
Fiscal

Anàlisi de risc fiscal

La materialització dels riscos fiscals pot tenir impactes significatius sobre el resultat fiscal. Treballar, analitzar i executar correctament un pla de prevenció de riscos adequat a cada empresa és la millor prevenció enfront de possibles riscos.

inecop · Compliance Fiscal · Malgrat de Mar · Barcelona
Fiscal

Compliance Fiscal

La nova norma UNE 19602 estableix l'estàndard dels sistemes de gestió de compliance tributari.  Aquesta norma és un mecanisme d'autoregulació de les empreses que l'Agència Tributària pot prendre en consideració com a evidència per a analitzar el grau de compliment i cooperació, compliment i control dels procediments i obligacions tributàries.

La nostra solució ofereix:

  • Cobertura de tots els requeriments normatius.
  • Check-list monitorat de les obligacions tributàries.
  • Flexibilitat abans de res tipus de situacions i accions
  • Quadres de comandament emmarcats en el compliance fiscal.
  • 100% proves d'auditoria documentada.
  • Alertes personalitzades de compliance.
  • Dashboards específics sobre gestió del marc legal.
inecop · Fusiones y adquisiciones
Fiscal

Fusions i adquisicions

Operacions d'adquisició o fusió d'empreses i tota la fiscalitat que embolica l'entorn on es faci, determinarà unes variables per a la seva fiscalitat.

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem