Projecte EFA

PublicadaFebrero 1, 2023
  • Share

El projecte EFA (Anàlisi Financera Europeu) aborda les obligacions legals, fiscals i financeres que té qualsevol empresa dins del territori europeu des de la gestió de dades de la pròpia empresa. 

L'estandardització de la normativa europea permet gestionar les dades de manera segura i fiable per a elaborar el projecte.

El projecte EFA no és un producte ni una tecnologia, és un àmbit que ens permet implantar un mètode per a avaluar la Gestió del Rendiment complet de l'organització. En altres termes, buscaria associar a la personalitat professional individual de cadascun dels nostres directius amb la estratègia de negoci global de l'empresa.

EFA permet abordar d'una forma sistemàtica aquelles dades que a causa de la seva normalització legal i l'alt grau d'estandardització al qual es veu sotmesa aquesta informació, i s'exigeix amb criteri de mínims el compliment exhaustiu de la seva formalització i registre, la responsabilitat total del qual en el contingut dels mateixos és assumida pel cos directiu de l'organització. 

La nostra solució ofereix:

  • Segmentació de les dades de l'empresa
  • Estructuració i centralització de la dada
  • Accessibilitat a la dada
  • Integració i flexibilitat davant diferents entorns
  • Alt grau de compliment degut a l'estandardització
  • Prevenció de riscos financer-fiscals
  • Generació d'estratègies a partir de dades

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem