Control Pressupostari i Reporting Financer

PublicadaFebrero 1, 2023
  • Share

inecop – WebFocus ofereix una solució total al reporting financer en el control pressupostari que redueix en gran manera el temps de desenvolupament i costos de manteniment mentre proporciona flexibilitat, accessibilitat i precisió en el pressupost.

inecop – WebFocus ofereix informació al moment de forma precisa de les presents i futures operacions, mesurant així el seu rendiment i proporcionant un grau de compliment. Tenint en compte la planificació del pressupost, pressupost, consolidació i previsió, INECOP – WebFocus és capaç de generar quadres de comandament operatius mesurant el rendiment i l'estat del pressupost en qualsevol moment.

La nostra solució ofereix:

  • Planificació, control i mesurament del pressupost i els seus resultats.
  • Quadres de comandament intuïtius i senzills, simplificant processos complexos.
  • Previsió i revisió de resultats i variables.
  • Graus de compliment respecte a les expectatives.
  • Flexibilitat davant factors interns i externs.
  • Simplificació i solució al Reporting Financer.
  • 100% Perspectiva de negoci.

Li proposem solucions en cada cas.

Pensem amb les premisses de la seva empresa per a afrontar reptes amb el màxim de garanties d'èxit per a cada projecte i circumstàncies.

Comencem